U Nar. nov., br. 150 od 17. 12.2014. objavljen je  Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga". Pored ostalog, Pravilnikom je definiran pojam kušaonice te uvjeti za istu. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Objavljeno: 22.12.2014.

natrag