U Nar. nov., br. 125/14 od 27.10.2014. objavljen je Pravilnik o izmjenama pravilnika o registru zadužnica i bjanko zadužnica.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim čl. 1. koji stupa na snagu 1. siječnja 2015.

Objavljeno: 30.10.2014.

natrag