Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija donesen je temeljem Zakona o kemikalijama (Nar. nov., br. 18/13). Pravilnikom o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (Nar. nov., br. 99/13 - 122/14) propisuju se posebni uvjeti koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište (prodaja na veliko i prodaja na malo) i korištenja opasnih kemikalija.

Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 25.10.2014.

Objavljeno: 20.10.2014.

natrag