Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donesen je temeljem Zakona o osiguranju (Nar. nov., br. 151/05 - 94/14). Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, odnosno način i rokovi izvještavanja Agencije od strane društava za osiguranje, društava za reosiguranje, Hrvatskog ureda za osiguranje, društava za zastupanje u osiguranju, obrta za zastupanje u osiguranju, društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, kreditnih institucija koje su za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju dobile dozvolu Hrvatske narodne banke i suglasnost Agencije zatim Financijske agencije, HP - Hrvatske pošte d.d. te investicijskih društava koji su dobili dozvolu Agencije za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

Društva za osiguranje, društva za reosiguranje, društva za zastupanje u osiguranju, obrti za zastupanje u osiguranju, društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, kreditne institucije koje su za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju dobile dozvolu Hrvatske narodne banke i suglasnost Agencije, Financijska agencija, HP- Hrvatska pošta d.d. te investicijska društva koja su dobila dozvolu Agencije za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju dostavljaju Agenciji dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom u izvorniku ili preslici. Osim dokumentacije propisane ovim Pravilnikom, društva za osiguranje, društva za reosiguranje, društva za zastupanje u osiguranju, obrti za zastupanje u osiguranju, društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, kreditne institucije koje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju imaju dozvolu Hrvatske narodne banke i suglasnost Agencije, Financijska agencija, HP- Hrvatska pošta d.d. te investicijska društva koja imaju dozvolu Agencije za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju dužne su dostaviti na zahtjev Agencije i drugu dokumentaciju za potrebe nadzora.

Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 6.12.2014.

Objavljeno: 01.12.2014.

natrag