Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku (Nar. nov., br.  115/12) donesen je temeljem Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 112/12, 25/13 i 93/14). Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj i način vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku, način dostave podataka te način zaštite identiteta stranke.

Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika, očevidnik vodi Financijska agencija. Upis podataka u Očevidnik Agencija obavlja na temelju zahtjeva za prodaju i zahtjeva za upis u Očevidnik koje Agenciji dostavljaju nadležna tijela. Propisani obrasci zahtjeva za prodaju sastavni su dio Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku. Obrazac zahtjeva za upis nekretnina u Očevidnik koje se prodaju neposrednom pogodbom u ovršnom postupku nalazi se u Prilogu 1. i sastavni je dio ovoga Pravilnika, obrazac zahtjeva za upis nekretnina u Očevidnik koje se prodaju neposrednom pogodbom u stečajnom postupku nalazi se u Prilogu 2. i sastavni je dio ovoga Pravilnika, obrazac zahtjeva za upis pokretnina/prava u Očevidnik koje se prodaju u ovršnom postupku nalazi se u Prilogu 3. i sastavni je dio ovoga Pravilnika, obrazac zahtjeva za upis pokretnina/prava u Očevidnik koje se prodaju u stečajnom postupku nalazi se u Prilogu 4. i sastavni je dio ovoga Pravilnika i obrazac zahtjeva za upis imovine stečajnog dužnika koja se prodaje kao cjelina ili dio cjeline nalazi se u Prilogu 5. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti obrasci iz Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku (Nar. nov., br. 115/12). Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015.

Objavljeno: 05.01.2015.

natrag