U Nar. nov., br. 116/14 od 30.9.2014. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila koji stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Pravilnikom je definirano koja se vozila smatraju kombi vozilima, te koje su obveze proizvođača, predstavničkog ureda ili trgovca koji je generalni zastupnik ili uvoznik određene marke kombi vozila u RH prije stavljanja motornog vozila na tržište u RH. Kombi vozilima smatraju se motorna vozila koja ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • najmanja duljina 4390 milimetara;
  • najmanja širina 1790 milimetara;
  • najmanja visina 1800 milimetara;
  • najmanja duljina teretnog prostora 1020 milimetara;
  • najmanja tehnički dopuštena masa stražnje osovine 1230 kilograma;
  • klizna bočna vrata za pristup stražnjoj klupi u tvorničkoj izvedbi;
  • trajno ugrađena pregrada između prostora za putnike i prostora za prijevoz robe; i
  • teretna homologacija izdana od proizvođača motornog vozila.

Pravilnik propisuje i obvezu proizvođača ili trgovca, da u slučaju kašnjenja s uplatama posebnog poreza, neredovitog ili nepotpunog podnošenja mjesečnih izvješća umjesto, bjanko zadužnice ili zadužnice kao instrument osiguranja podnose bankovnu garanciju.

Objavljeno: 03.10.2014.

natrag