U Nar. nov., br. 12 od 31. siječnja 2014. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dobit  koji stupa na snagu 8. veljače 2014.

Dopunom čl. 9. Pravilnika propisano je da ukidanje revalorizacijske pričuve radi pokrića gubitka u stečajnom postupku koji se zaključuje prihvaćanjem stečajnog plana ne predstavlja prihod niti se njime povećava porezna osnovica.

Osim toga:

  • mijenja se i Prijava poreza na dobit - Obrazac PD koji se primjenjuje u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za porezna razdoblja od 1. siječnja 2014.,
  • propisano je da porezni obveznici kojima je porezno razdoblje različito od kalendarske godine, a koje počinje tijekom 2013. i završava tijekom 2014., prijavu poreza na dobit za to razdoblje podnose na Obrascu PD za 2013., propisanom čl. 11. st. 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 160/13). Navedeni porezni obveznici iskazuju poreznu olakšicu iz čl. 42. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br.  95/05 - 146/12) na temelju podataka iskazanih u poslovnim knjigama do 31. prosinca 2013., i tom iznosu pribrajaju poreznu olakšicu za potpomognuta područja iz čl. 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 160/13) na temelju podataka iskazanih u poslovnim knjigama od 1. siječnja 2014. do kraja toga poreznog razdoblja.

 

Objavljeno: 04.02.2014.

natrag