U Nar. nov., br. 34 od 18.3.2014. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima, koji stupa na snagu petnaestog dana od dana objave. Navedenim Pravilnikom promijenjen je popis pomagala iz čl. 7. st. 3. Pravilnika, te tiskanice potvrda o pomagalu iz čl. 13. st. 4. Pravilnika.

Objavljeno: 20.03.2014.

natrag