U Nar. nov., br. 48 od 17.4.2014. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću koji stupa na snagu 18.4.2014.

Pored ostalih izmjena, propisano je da se osnovicom za obračun poreza na novčane dobitke smatra novčani iznos pojedinačnog dobitka koji predstavlja razliku između ostvarenog dobitka i iznosa uplaćenog za igru po pojedinoj potvrdi o uplati (listiću). Osnovica za obračun poreza na dobitke onih dobitaka koji se sastoje od stvari, usluga ili prava jest tržišna vrijednost stvari, usluga ili prava koje čine pojedinačni dobitak a predstavlja razliku između tržišne vrijednosti i iznosa uplaćenog za igru po pojedinoj potvrdi o uplati (listiću).

Porez na dobitke plaća se po stopi od:

  • 10% na dio porezne osnovice iznad 750,00 kuna do 10.000,00 kuna,
  • 15% na dio porezne osnovice iznad 10.000,00 kuna do 30.000,00 kuna,
  • 20% na dio porezne osnovice iznad 30.000,00 kuna do 500.000,00 kuna, te
  • 30% na dio porezne osnovice iznad 500.000,00 kuna.

Osim toga, propisan je sadržaj i oblik Obrasca Konačno mjesečno izvješće o obračunanom i uplaćenom porezu na dobitke od lutrijskih igara (obrazac br. 19) s tim da su priređivači lutrijskih igara dužni dostaviti navedeni obrazac za mjesec ožujak 2014. godine prema čl. 28. Pravilnika o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću (Nar. nov., br. 8/10).

Propisan je i sadržaj i oblik Obrasca Konačno mjesečno izvješće o obračunanom i uplaćenom porezu na dobitke od priređivanja igara klađenja (obrazac br. 23) s tim da su priređivači igara klađenja dužni Obrazac br. 23 dostaviti za mjesec ožujak 2014. Prema čl. 33. Pravilnika o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću (Nar. nov., br. 8/10).

Objavljeno: 18.04.2014.

natrag