U Nar. nov., br. 127 od 29.10.2014. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu koji stupa na snagu dana 6.11.2014.

Izmjene i dopune Pravilnika odnose se na sadržaj obrasca zahtjeva za izravnu naplatu.

Objavljeno: 30.10.2014.

natrag