U Nar. nov., br. 127 od 29.10.2014. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu upisa u sudski registar koji stupa na snagu dana 6.11.2014.

Objavljeno: 30.10.2014.

natrag