U Nar. nov., br. 28 od 27. veljače 2014. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu koji stupa na snagu dana 27. veljače 2014.

 

Objavljeno: 03.03.2014.

natrag