U Nar. nov., br. 45 od 9.4.2014. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o davanju odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenim carinskim otpremnicima i ovlaštenim carinskim zastupnicima (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 10.4.2014.

 

Odobrenje za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog otpremnika na određenom graničnom prijelazu izdaje se ovlaštenim carinskim otpremnicima koji ispunjavaju uvjete za preuzimanje obveza carinskog poslovanja na graničnom prijelazu, koji su spremni poslovati na graničnom prijelazu putem svojega otpremničkog ureda sa statusom podružnice, koji imaju vlastite aplikacije koje im omogućuju razmjenu podataka s aplikacijama Carinske uprave - HRAIS, NCTS, ECS i ICS, koji su spremni uredno plaćati naknadu za obavljanje djelatnosti otpremničkog ureda na odnosnome graničnom prijelazu u jednakim mjesečnim iznosima kroz cijelo petogodišnje razdoblje važenja odobrenja, te koji su spremni posebno plaćati i najamninu za dodatni prostor (poslovni, administrativni, tehnički, arhivski i dr) koji im Carinska uprava dodijeli na korištenje uz obvezu podmirenja neposrednih troškova.

Objavljeno: 11.04.2014.

natrag