Pravilnik o izgledu i sadržaju službenih iskaznica i značaka službenika Porezne uprave donesen je temeljem Zakona o Poreznoj upravi (Nar. nov., br. 148/13). Ovim se Pravilnikom uređuje:

  • izgled, zaštita i sadržaj službenih iskaznica i značaka što ih nose službenici Porezne uprave koji obavljaju poslove:       a)  poreznog nadzora, b) otkrivanja porezno-kaznenih djela, c) naplate, d) unutarnje kontrole, e) unutarnjeg nadzora,
  • izgled, zaštita i sadržaj službenih iskaznica što ih nose ostali službenici Porezne uprave,
  • način izdavanja, uporabe i zamjene službenih iskaznica i značka,
  • postupak u slučaju gubitka, nestanka, vraćanja, oduzimanja i privremenog oduzimanja službenih iskaznica i značaka te vođenje evidencije o službenim iskaznicama i značkama.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 9.8.2014.

Objavljeno: 08.08.2014.

natrag