U Nar. nov., br. 103 od 27.8.2014. objavljen je Pravilnik o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda koji stupa na snagu 1.1.2015.

Ovaj Pravilnik uređuje vođenje računovodstva, sadržaj, strukturu, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih i polugodišnjih izvještaja za izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine kojima mirovinska društva izvještavaju Agenciju i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanom tijeku dobrovoljnog mirovinskog fonda (dalje: fond), kontni plan fonda te druge izvještaje koje mirovinsko društvo sastavlja za potrebe Agencije.

Objavljeno: 01.09.2014.

natrag