Pravilnik o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje donesen je temeljem Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Nar. nov., br. 80/08 - 153/13). Ovim Pravilnikom se uređuje vođenje evidencija Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, te način i rokovi prijavljivanja nezaposlenih osoba, ostalih tražitelja zaposlenja i drugih fizičkih i pravnih osoba koje koriste usluge Zavoda. U Zavodu se vode evidencije o: nezaposlenim osobama i ostalim tražiteljima zaposlenja, drugim fizičkim i pravnim osobama koje koriste usluge Zavoda, potrebama za radnicima, mjerama i korisnicima mjera aktivne politike u zapošljavanju. Evidencije se vode u elektronskom i papirnatom obliku.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«, dakle 28.2.2014. Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (Nar. nov., br.  74/09 i 123/12).

Objavljeno: 21.02.2014.

natrag