U Nar. nov., br. 48 od 17.4. objavljen je Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama, a primjenjuje se od 9. lipnja 2014.

Pravilnikom se propisuje način i uvjeti provedbe energetskog pregleda zgrade i redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, sadržaj izvješća o tim pregledima, način energetskog certificiranja, sadržaj i izgled energetskog certifikata i kriteriji za zgrade s malim energetskim potrebama, način gospodarenja energijom u zgradama koje troše energiju i vodu, utvrđivanje mjera poboljšanja energetske učinkovitosti i njihove isplativosti.

Energetski pregled zgrade provodi se prije izdavanja energetskog certifikata za:

  • zgrade javne namjene čija ukupna korisna površina prelazi 500 m², a od 9. srpnja 2015. godine čija ukupna korisna površina prelazi 250 m²,
  • nove zgrade prije izdavanja uporabne dozvole osim ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano,
  • zgrade koje se prodaju, iznajmljuju, daju u zakup, odnosno daju na leasing.Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s tim da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.

Objavljeno: 18.04.2014.

natrag