U Nar. nov., br. 103 od 27.8.2014. objavljen je Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda koji stupa na snagu 4.9.2014.

Mirovinski fond je obvezni mirovinski fond kojeg na temelju odobrenja Agencije osniva mirovinsko društvo i kojim mirovinsko društvo upravlja u svoje ime i za zajednički račun članova mirovinskog fonda u skladu s odredbama Zakona, te koji može biti mirovinski fond kategorije A, B ili C.

Ovim pravilnikom detaljnije se propisuju: dodatni uvjeti koje mora zadovoljavati imovina mirovinskog fonda; uvjeti koje mora zadovoljavati druga ugovorna strana u transakciji mirovinskog fonda; način ulaganja u imovinu iz čl. 126. st. 4. i 5. Zakona; način informiranja javnosti i Agencije o ulaganjima iz čl. 126. st. 4. i 5. Zakona te dodatna ograničenja ulaganja, postupanja s imovinom mirovinskog fonda te izračuna izloženosti.

Objavljeno: 01.09.2014.

natrag