U Nar. nov., br. 103 od 27.8.2014. objavljen je Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja dobrovoljnog mirovinskog fonda koji stupa na snagu 4.9.2014.

Fond je otvoreni ili zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond kojeg na temelju odobrenja Agencije može osnovati društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima ili društvo za upravljanje UCITS fondovima (dalje skupno: mirovinsko društvo) i kojim mirovinsko društvo upravlja u svoje ime, a za zajednički račun članova fonda u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova.

Ovim pravilnikom detaljnije se propisuju: dozvoljena ulaganja imovine dobrovoljnih mirovinskih fondova; tržišta koja se smatraju uređenima; institucije koje se smatraju drugom ugovornom stranom; instrumenti tržišta novca u koje je dobrovoljnom mirovinskom fondu dopušteno ulagati; dodatna ograničenja za ulaganja dobrovoljnih mirovinskih fondova; uvjeti i ograničenja vezani za tehnike i instrumente za učinkovito upravljanje imovinom fonda; postupanje s imovinom fondova, izračun izloženosti; sadržaj, te način i mjesto objave izjave o načelima ulaganja.

Objavljeno: 01.09.2014.

natrag