U Nar. nov., br. 55 od 5. svibnja 2014. objavljen je Pravilnik o dodjeli potpore za sufinanciranje dijela troškova u ribarstvu u segmentu potrošnje plinskog ulja obojenog plavom bojom koji stupa na snagu dana 13. svibnja 2014.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja prava na dodjelu potpore za sufinanciranje dijela troškova u ribarstvu u segmentu potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom.

Objavljeno: 08.05.2014.

natrag