U Nar. nov., br. 98 od 8. kolovoza 2014. objavljen je  Pravilnik o dodatnim djelatnostima investicijskih društava.

Ovim Pravilnikom detaljnije se propisuju uvjeti koje investicijska društva trebaju ispuniti kako bi dobila odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za obavljanje dodatnih djelatnosti, sadržaj zahtjeva te dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Objavljeno: 12.08.2014.

natrag