Pravilnik o davanju odobrenja za paralelni uvoz lijeka donesen je temeljem Zakona o lijekovima (Nar. nov., br. 76/13 i 90/14). Ovim Pravilnikom utvrđuje se način, uvjeti, dokumenti i podaci potrebni za davanje, izmjenu i ukidanje odobrenja za paralelni uvoz lijeka u Republiku Hrvatsku.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 25.10.2014.

Objavljeno: 20.10.2014.

natrag