U Nar. nov., br. 157 od 31.12.2014. objavljen je Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza a koji stupa na snagu 1.1.2015.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju detaljna pravila za provedbu čl. 177. Općeg poreznog zakona, kojim se uređuje obvezna automatska razmjena informacija određenih kategorija dohotka i kapitala, te podrobnije propisuju članci 201. i 202. toga Zakona, u okviru razmjene informacija o isplaćenim kamatama na dohodak od štednje.

Objavljeno: 05.01.2015.

natrag