U Nar. nov., br. 2/14 od 8. siječnja 2014. objavljen je Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad (u nastavku: Pravilnik), a stupa na snagu 16. siječnja 2014.

Pravilnik je donesen na temelju čl. 11. st. 3. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Nar. nov., br. 80/08, 121/10, 25/12, 118/12 i 153/13) i njime se uređuju aktivnosti koje nezaposlena osoba provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, u cilju utvrđivanja statusa nezaposlene osobe, pripreme za zapošljavanje i zapošljavanja.

Na dan stupanja Pravilnika na snagu, prestaje važiti raniji Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad (Nar. nov., br. 39/09).

Objavljeno: 10.01.2014.

natrag