Izmjenom Odluke o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (Nar. nov., br. 134/14) povećana je visina novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa sa 1.600,00 kn na 2.400,00 kuna mjesečno (neto).

Objavljeno: 18.11.2014.

natrag