U Nar. nov., br. 117 od 1.10.2014. objavljen je Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme i telekomunikacijske tehnike (u nastavku: Popis) koji stupa na snagu 1.10.2014.

Popisom su navedene hrvatske norme iz područja radijske opreme I telekomunikacijske tehnike.

Objavom Popisa stavlja se izvan snage Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme I telekomunikacijske terminalne opreme (Nar. nov., br. 119/13).

Objavljeno: 03.10.2014.

natrag