U Nar. nov., br. 117 od 1.10.2014. objavljen je Popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti (u nastavku: Popis) koji stupa na snagu 1.10.2014.

Popisom su navedene hrvatske norme iz područja elektromagnetske kompatibilnosti.

Objavom Popisa stavlja se izvan snage Popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti (Nar. nov., br. 119/13).

 

Objavljeno: 03.10.2014.

natrag