U Nar. nov., br. 31 od 7.3.2014. objavljena je Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika koja stupa na snagu 1.4.2014. godine.

Ovom Odlukom utvrđuje se osnovica za obračun plaće državnih dužnosnika u visini od 4.221,762 kn bruto i primjenjuje se od 1.4.2014., počevši s plaćom za mjesec travanj 2014., koja će biti isplaćena u mjesecu svibnju 2014.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (Nar. nov., br. 25/13).

Objavljeno: 12.03.2014.

natrag