U Nar. nov., br. 12 od 31. siječnja 2014. objavljena je Odluka o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa koja je stupila na snagu 1. veljače 2014.

Visina novčane pomoći za navedenu nezaposlenu osobu iznosi neto 1.600,00 kuna mjesečno, a utvrđuje se razmjerno broju dana prisutnosti nezaposlene osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

 

Objavljeno: 04.02.2014.

natrag