U Nar. nov., br. 45 od 9.4.2014. objavljena je Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 24.4.2014.

 

Odlukom se utvrđuje Popis posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji se primjenjuju na razini bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u ugovornim bolničkim zdravstvenim ustanovama, kao i način ostvarivanja prava osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na posebno skupe lijekove, te obračunavanja i plaćanja troškova za te lijekove bolničkim zdravstvenim ustanovama.

Danom stupanja na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Nar. nov., br. 67/13, 103/13, 149/13 i 160/13).

Objavljeno: 11.04.2014.

natrag