U Nar. nov., br. 151 od 19.12.2014. objavljena je Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2015. Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Ukupna godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 1.730 dozvola.

Godišnja kvota za produženje već izdanih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 1.500 dozvola.

Godišnja kvota dozvola za sezonsko zapošljavanje iznosi 15 dozvola za zapošljavanje u poljoprivredi i šumarstvu.

Objavljeno: 23.12.2014.

natrag