U Nar. nov., br. 9 od 24.1.2014. objavljena je Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 3.2.2014.

 

Odlukom se utvrđuje Dopunska lista lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koja u skladu s čl. 20. st. 4. i 5. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju sadrži popis lijekova s višom razinom cijene u odnosu na cijene lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Osigurana osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja ima pravo i na lijekove utvrđene Dopunskom listom lijekova. Osiguranoj osobi Zavod priznaje troškove lijekova s Dopunske liste lijekova samo u visini cijene ekvivalentnog lijeka utvrđenog Osnovnom listom lijekova.

Lijekovi utvrđeni Dopunskom listom lijekova primjenjuju se u okviru zdravstvene zaštite koja se provodi u djelatnostima na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini, te na razini zdravstvenih zavoda.

Danom stupanja na snagu Odluke prestaju važiti Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Nar. nov., br. 47/13, 49/13, 67/13, 103/13, 125/13, 149/13 i 154/13).

Objavljeno: 29.01.2014.

natrag