U Nar. nov., br. 91 od 26. srpnja 2014. objavljena je Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koja stupa na snagu dana 10. kolovoza 2014.

Ovom Odlukom utvrđuje se Dopunska lista lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Dopunska lista lijekova) koja u skladu s člankom 20. stavkom 4. i 5. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju sadrži popis lijekova s višom razinom cijene u odnosu na cijene lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Osnovna lista lijekova).

Osigurana osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja ima pravo i na lijekove utvrđene Dopunskom listom lijekova. Osiguranoj osobi Zavod priznaje troškove lijekova s Dopunske liste lijekova samo u visini cijene ekvivalentnog lijeka utvrđenog Osnovnom listom lijekova.

Objavljeno: 29.07.2014.

natrag