Odluka je donesena temeljem Zakona o kreditnim institucijama (Nar. nov., br. 159/13) i Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (Nar. nov., br. 75/08 i 54/13). Ovom se Odlukom radi provedbe Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL, L 176, 27. 6. 2013., u nastavku teksta: Uredba (EU) br. 575/2013) pobliže uređuju:

  1. postupanje kreditnih institucija u slučaju prekoračenja ograničenja u vezi s kvalificiranim udjelima izvan financijskog sektora iz članka 89. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 575/2013,
  2. način i uvjeti za ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu, a osobito izračun ograničenja i iznimke pri izračunu i
  3. izvještavanje Hrvatske narodne banke o ulaganjima.

Obveznici primjene ove Odluke su kreditne institucije koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad i podružnice kreditnih institucija iz treće države koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za pružanje usluga.

Ova Odluka stupa na snagu 31. ožujka 2014.

 

Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu (Nar. nov., br. 41A/14)

Objavljeno: 07.04.2014.

natrag