Odluka je donesena temeljem Zakona o kreditnim institucijama (Nar. nov., br. 159/13) i Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (Nar. nov., br. 75/08 i 54/13). Ovom Odlukom propisuju se:

  1. obveza kreditne institucije da dostavlja podatke za sastavljanje supervizorskih izvještaja Hrvatskoj narodnoj banci, a u svrhu obavljanja supervizije nad poslovanjem kreditne institucije,
  2. vrste supervizorskih izvještaja koje Hrvatska narodna banka sastavlja na osnovi podataka koje dostavlja kreditna institucija,
  3. izvještajna razdoblja,
  4. rokovi dostavljanja podataka za sastavljanje supervizorskih izvještaja i
  5. dostavljanje supervizorskih izvještaja. 

Ova Odluka stupa na snagu 31. ožujka 2014.

 

Odluka o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (Nar. nov., br. 41A/14)

Objavljeno: 07.04.2014.

natrag