U Nar. nov., br. 90 od 25.7.2014. objavljena je Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2014./2015. (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 2.8.2014.

Odlukom se utvrđuju kriteriji na temelju kojih se ostvaruje pravo na sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2014./2015., te način ostvarivanja tog prava.

Pravo na sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava ostvaruju učenici osnovnih i srednjih škola (u nastavku: učenici) koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi i korisnici pomoći za uzdržavanje.

Pravo na sufinanciranje priznaje se u obliku novčane naknade u iznosu od 50% ukupnog iznosa cijene potrebnih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za obvezne nastavne predmete za određeni razred s Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava, a prema odabiru iz Kataloga obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava koje je objavilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Pravo ne ostvaruju učenici:

  • koji ostvaruju pravo na besplatne udžbenike po drugoj osnovi,
  • koji ponavljaju razred.

Sredstva za izvršenje Odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu, na poziciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Objavljeno: 28.07.2014.

natrag