Odluka o donošenju strategije razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. i akcijskog plana za provedbu strategije razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 2014. do 2020. godine donesena je temeljem Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 150/11). Strategija razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 2014. do 2020. godine i Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 2014. do 2020. godine sastavni su dio ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Objavljeno: 27.06.2014.

natrag