U Nar. nov., br. 147 od 12.12.2014. objavljena je Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Ogulina s primjenom od 1. siječnja 2015.

Odlukom je propisana stopa prireza porezu u visini od 10%.

Objavljeno: 15.12.2014.

natrag