U Nar. nov., br. 146/14 od 10. prosinca 2014. objavljena je Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Donji Kukuruzari (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 18. prosinca 2014., a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.

Predmetnom Odlukom uvodi se obveza plaćanja prireza porezu na dohodak po stopi od 6%, a uređuje se način obračuna i plaćanje.

Objavljeno: 12.12.2014.

natrag