U Nar. nov., br. 73 od 16. lipnja 2014. objavljena je Odluka o primicima radnika koja stupa na snagu dana 26. lipnja 2014.

Ovom Odlukom propisuju se obveze kreditnih institucija vezane uz donošenje i provođenje politike primitaka.

Odredbe ove Odluke dužne su primjenjivati sve kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad.

Odredbe ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se na podružnice kreditnih institucija iz trećih zemalja koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje.

Odredbe ove Odluke kreditna institucija dužna je primjenjivati na pojedinačnoj osnovi i na konsolidiranoj osnovi.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o primicima radnika (Nar. nov., br. 67/13 i 160/13).

Objavljeno: 17.06.2014.

natrag