U Nar. nov., br. 99 od 13.8.2014. objavljena je Odluka o prestanku važenja Odluke o obvezi dostavljanja izvješća o kamatnim stopama na kredite i depozite (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 14.8.2014.

 

Odluka o obvezi dostavljanja Izvješća o kamatnim stopama banaka na kredite i depozite (Nar. nov., br. 60/06) prestaje važiti danom stupanja na snagu Odluke. Posljednje izvješće prema naprijed navedenoj odluci obveznici izvješćivanja dužni su dostaviti za izvještajno razdoblje koje završava 31.7.2014., i to najkasnije do 18.8.2014.

Objavljeno: 18.08.2014.

natrag