U Nar. nov., br. 146/14 od 10. prosinca 2014. objavljena je Odluka o porezima Grada Senja (u nastavku: Odluka) kojom se određuju porezi Grada Senja, te propisuju stope, visina poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, način obračuna i drugi elementi za njihovo utvrđivanje i naplatu.

Odluka stupa na snagu 18. prosinca 2014., a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Senja (broj 6/01 - dodatak, 19/02, 17/07, 11/09 i 4/10).

 

Objavljeno: 12.12.2014.

natrag