U Nar. nov., br. 3 od 10. siječnja 2014. objavljena je Odluka o porezima Grada Daruvara, a koja stupa na snagu 18. siječnja 2014.

Navedenom je Odlukom, pored ostaloga, propisana i obveza plaćanja prireza porezu na dohodak po stopi od 10%.

Objavljeno: 14.01.2014.

natrag