U Nar. nov., br. 72 od 13.6.2014. objavljena je Odluka o pomoći poslodavcima i samostalnim obveznicima plaćanja doprinosa na područjima zahvaćenim poplavama (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu danom donošenja tj. 11.6.2014.

Odobrava se Ministarstvu financija da na teret sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske (RH) za 2014. godinu, osigura isplatu pomoći poslodavcima i samostalnim obveznicima plaćanja doprinosa na područjima zahvaćenim poplavama (- područje općine Gunja; - područje općine Drenovci za naselja Đurići, Posavski Podgajci, Račinovci i Rajevo Selo; - područje općine Vrbanja za naselje Strošinci).

Pravo na pomoć imaju:

  • poslodavci koji na naprijed navedenim područjima imaju sjedište ili prebivalište, odnosno zapošljavaju radnike u poslovnim jedinicama i/ili proizvodim pogonima na tim područjima, osim poslodavaca koji se financiraju iz sredstava državnog, županijskog ili općinskog proračuna ili su u pretežitom vlasništvu RH, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • samostalni obveznici plaćanja doprinosa koji imaju prebivalište i žive na navedenim područjima te su istovremeno osigurani u obveznom mirovinskom i/ili obveznom zdravstvenom osiguranju, a sami su obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa za svoje osobno osiguranje sukladno odredbama Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08 - 41/14).
  • Prava na pomoć koriste se od mjeseca svibnja 2014. do 31. prosinca 2014.
  • Isplata pomoći odobrit će se kao mjesečna isplata poslodavcima u iznosu minimalne plaće za 2014. godinu, određenoj sukladno odredbama Zakona o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 39/13), uvećanu za javna davanja na plaću, a za sve pripadajuće radnike koji rade na navedenim područjima, koji su temeljem radnog odnosa u mjesecu svibnju 2014. godine i nadalje bili prijavljeni u obveznim osiguranjima,
  • podmirenje mjesečne obveze doprinosa za samostalne obveznike plaćanja doprinosa u punom iznosu prema propisanoj osnovici od mjeseca svibnja 2014. godine,
  • mjesečna isplata novčanih naknada samostalnim obveznicima plaćanja doprinosa u iznosu od 2.400,00 kuna.
  • Hrvatski zavod za zapošljavanje zadužen je za neposredno provođenje Odluke, propisivanje uvjeta i načina prikupljanja podataka, te propisivanje uvjeta i načina korištenja prava propisanih ovom Odlukom.

Objavljeno: 17.06.2014.

natrag