U Nar. nov., br. 51 od 25.4.2014. objavljena je Odluka o pojedinim oblicima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice, koja je stupila na snagu 26. travnja 2014.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koju osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje mogu ostvariti na osnovi tiskanice uputnice čiji je oblik i sadržaj utvrđen Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja i koja je otisnuta uz taj Pravilnik i čini njegov sastavni dio, obuhvat te zdravstvene zaštite te rokovi važenja izdane uputnice ovisno o pojedinoj vrsti tražene zdravstvene zaštite.

Objavljeno: 28.04.2014.

natrag