U Nar. nov., br. 65/14 od 28. svibnja 2014. objavljena je Odluka o otpisu dijela zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake i naknade za koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske (u nastavku: Odluka).

Odlukom se otpisuje plaćanje zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake i naknade za koncesiju za 2014. godinu, zakupnicima, dugogodišnjim zakupnicima i koncesionarima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, zbog nastalih šteta od poplave, na sljedećim područjima:

  • Vukovarsko-srijemske županije - općine Gunja, općine Drenovci, općine Vrbanja,
  • Požeško-slavonske županije - grada Pleternice za naselja Gradac, Pleternica i Brodski Drenovac, te
  • Sisačko-moslavačke županije - grada Hrvatske Kostajnice

Navedenim županijama i općinama se preporučuje da zakupnicima, dugogodišnjim zakupnicima i koncesionarima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske otpišu plaćanje zakupnine za 2014. godinu, u dijelu zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, dugogodišnji zakup za ribnjake te naknade za koncesiju od 10%, koji je prihod županije i od 65%, koji je prihod općina i gradova.

Objavljeno: 29.05.2014.

natrag