U Nar. nov., br. 124 od 24.10.2014. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Babina Greda. Prema Odluci, prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.

 

Objavljeno: 28.10.2014.

natrag