U Nar. nov., br. 5 od 15. siječnja 2014. objavljena je Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova, temeljem čl. 27. st. 3. Zakona o Središnjem registru osiguranika (Nar. nov., br. 159/13). Odlukom o određivanju visine naknade određuje se visina naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova, koju Središnji registar osiguranika zaračunava obveznim mirovinskim društvima. Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 15.1.2014.

Objavljeno: 17.01.2014.

natrag