U Nar. nov., br. 25 od 24.02.2014. godine objavljena je Odluka o određivanju mjere plaćanja predujmom u ugovorima koje sklapaju proračunski korisnici državnog proračuna kao naručitelji. Navedenom Odlukom se, radi ispunjenja jednog od preduvjeta za pokretanje investicija i stvaranja pozitivne ulagačke klime, za razdoblje do 31. prosinca 2015. godine, određuje mjera plaćanja predujmom u ugovorima o javnoj nabavi koje sklapaju proračunski korisnici državnog proračuna, kao naručitelji. Ova Odluka je stupila na snagu danom donošenja, odnosno 20.02.2014. godine.

Objavljeno: 26.02.2014.

natrag