U Nar. nov., br. 6 od 17.1.2014. objavljena je Odluka o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta, stupila je na snagu 23. prosinca 2013., a primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici, osnovica te način i rokovi plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta.

 

U Nar. nov., br. 6 od 17.1.2014. objavljen je i Izvadak iz Odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i hrvatskoj obrtničkoj komori za 2014. godinu.

Objavljeno: 20.01.2014.

natrag